Social- og sundhedshjælper, person, der varetager plejeopgaver i den kommunale ældreomsorg, på plejehjem og i dagcentre. Uddannelsen, der er oprettet i 1992, tager 1 år og 7 måneder og omfatter bl.a. pædagogiske, psykologiske, sociale og praktiske fag samt pleje og omsorg. Uddannelsen udgøres af såvel teoretisk som praktisk undervisning inden for området i form af rengøring, madlavning og elementære plejeopgaver. Adgangskrav er bestået prøve efter 10. eller 9. klasse. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper kan evt. udbygges med en uddannelse til social- og sundhedsassistent.