Social- og sundhedsforvaltning, administrativ enhed i kommunalt regi. Forvaltningen har ansvaret for kontakt til enkeltpersoner og familier vedr. arbejdsløshed, sygdom, invaliditet, hjemmehjælp, arbejdsprøvning, førtidspension, revalidering, familievejledning og anbringelse af børn.