Socialøkologi, sammenhængende (holistisk) udviklings- og ledelsesmæssigt grundsyn på mennesker, grupper, organisationer og samfund, der ses som værende permanent i stand til at udvikle sig i en selvskabt dynamik med gensidige påvirkninger af ikke-kausal art internt såvel som eksternt. Se også ledelse og organisationsteori.