Sociabilitet, (se sociabel), det at være sociabel.