Sociétaire - selskab, (fr., af société), medlem af en forening el. et erhvervsdrivende selskab.