Sobornost, (russ., afledn. af sobor 'kirke, forsamling'), siden 1900-t.s begyndelse et begreb i russisk teologi og filosofi med tilknytning til Aleksej Khomjakovs idé om den ortodokse kirke som en åndelig fri "enhed i mangfoldighed". Begrebet bruges i den økumeniske (fælleskirkelige) dialog med Vesteuropas kirker.