Snyltesvampe, parasitiske svampe, der enten dræber deres vært og lever af de døde celler (saprotrofe parasitter, ofte bredspektrede i valget af vært) eller lever af værtens levende celler, så denne svækkes og evt. dør (biotrofe parasitter, ofte snævert artsspecialiserede). Til førstnævnte gruppe hører bl.a. honningsvamp, rodfordærver og tøndersvamp, til sidstnævnte bl.a. visse skimmelsvampe, brandsvampe og rustsvampe.