Snobbet, (se snob), som er en snob; forbundet med snobberi.