Snob, (eng., uvis opr.), person med kritikløs beundring for el. tilpasning til hvad vedkommende anser for at rangere socialt højere.