Sneppert, (af ty. Schnäpper, afledt af schnappen 'snappe, springe tilbage'), sneppertjern, instrument, der fra 1600-t. til 1800-t. blev anvendt til perforering af huden ved kopsætning og åreladning. Instrumentet er forsynet med et lille knivsblad, der kan fastgøres ved låsning af en fjederanordning. Snepperten placeres på huden; ved udløsning af fjederen opnås den ønskede perforering. Snepperten indgik navnlig blandt en barbers instrumenter.