Sneppefisk, Macrorhamphosidae, familie af fisk beslægtet med tangnåle. De findes i varmere dele af alle oceaner og lever af smådyr. Karakteristisk for de 12 arter er den forlængede anden rygfinnestråle og den lange, tilspidsede snude. Sneppefisken Macrorhamphosus scolopax bliver op til 20 cm og fanges af og til i Skagerrak.