Sneglegang, gang, som drejer sig opad omkring en pille i en bygning (fx i Rundetaarn) eller opad omkring en høj; også om en gangsti, som på fladt terræn i et sneglet forløb fører ind mod et centrum.