En sneglegang er en gang, som drejer sig opad omkring en pille i en bygning (f.eks. i Rundetaarn) eller opad omkring en høj; også om en gangsti, som på fladt terræn i et sneglet forløb fører ind mod et centrum.