Snegl, inden for musik den udskårne volut, der omslutter skruekassen på strygeinstrumenter af violintypen. Formen kendes fra 1500-t.