Snealger, alger, der lever på overfladen af gammel sne og gletschere. De danner grønne, grå eller røde overtræk, som oftest består af grønalger, men også blågrønalger (cyanobakterier), kiselalger og dinoflagellater optræder. Mest kendt er grønalgen Chlamydomonas nivalis, der danner såkaldt rød sne. Farven skyldes carotenoider, der dannes ved kvælstofmangel og beskytter cellens fotosyntesepigmenter mod kraftigt sollys.