Snaphaner, (af nty. snaphān 'landevejsrøver'), væbnede friskarer i 1600-t.s nordiske krige. Danske snaphaner optræder i alle krigene mod Sverige: under Torstenssonfejden især i Holsten, under Karl Gustav-krigene i alle dele af riget og under Den Skånske Krig i Skåne. Snaphanerne befandt sig i en gråzone mellem lokale frivillige og røvere i ly af krigen. Fra dansk side sendte man officerer ud som ledere for snaphanerne, hvilket ansporede aktiviteten og gjorde den mere militær. Under Den Skånske Krig var snaphanerne i en periode et alvorligt problem for den svenske hær, der svarede igen med at terrorisere befolkningen og torturere fangne snaphaner til døde.