SnRNA, small nuclear RNA, en række små RNA-molekyler bestående af 100-300 basepar, som er involveret i forskellige processer i cellen. Nogle typer associerer sig med proteiner (kaldes riboproteiner) og tager sig af udsplejsningen af introns. Andre fungerer som transskriptionsfaktorer, og endelig er snRNA også involveret i vedligeholdelsen af telomerer ved celledelingen.