En smudstitel er en bogs titel, når den i forkortet form er trykt på en side (smudstitelbladet) foran titelbladet. Navnet stammer formentlig fra dengang trykte bogblokke ofte blev leveret fra trykkeriet i materie med henblik på at blive indbundet hos en bogbinder. For ikke at titelbladet skulle tilsmudses under indbindingen, var bogblokken blevet forsynet med et smudstitelblad, som bogbinderen kunne vælge at fjerne under indbindingen. De fleste indbundne bøger før o. 1800 – og af en vis kvalitet – mangler derfor deres oprindelige smudstitelblad.