Smriti, (af sanskrit smṛti 'tradition', egl. 'det, som huskes'), fællesbetegnelse for en række tekster i den senvediske religion og i hinduismen. Det drejer sig bl.a. om ritualtekster, lovbøger og puranaerne. De anses for at være autoritativ overlevering, hvis de er i overensstemmelse med shruti-teksterne (se shruti).