Smertensmanden, billedfremstilling af Kristus, der fremviser sine sår, som andagtsbillede udbredt i senmiddelalderen; se også Kristusbilleder.