Smeltelime, klæbestoffer, som inden anvendelse skal opvarmes og gøres flydende. De kan bestå af harpiks, voks, paraffin eller EVAC, dvs. ethylenvinylacetat-copolymerer; anvendes til papir, metal og glas.