Small claim, (eng. 'lille krav'), i det britiske retssystem et civilt søgsmål, hvor sagsøger kræver et beløb under en nærmere fastsat grænse; fx et sagsanlæg, hvor en forbruger sagsøger en erhvervsdrivende for mangler ved et produkt.