Småtryk, tryksager af ringe omfang, efter international bibliografisk standard ikke over 48 sider, efter dansk praksis ikke over 16 sider. Det bevirker, at bøger på 17 eller flere sider registreres i Dansk Bogfortegnelse.