Småstater, i international politik relativt svage statsmagter. Deres eksistensvilkår og aktørrolle i det internationale system, der er præget af magtpolitik og domineret af stormagter, har siden 1960'erne været søgt belyst og teoretisk funderet. Småstater kan fx benytte særlige strategier, når de er placeret op ad en dominerende stormagt, og de kan i alliancesammenhænge stå over for særlige dilemmaer. På det sikkerhedspolitiske område agerer småstater oftest igennem reaktioner på påvirkninger fra det internationale system for at positionere sig selv; stormagter søger derimod aktivt at varetage magtbalancen og præge det internationale system globalt eller regionalt. Småstater har normalt været særlig aktive mht. udviklingen af og deltagelsen i internationale organisationer. Se også Det Internationale System og magtbalance.