Små tals lov, sætning i sandsynlighedsregning, der tillader approksimation af binomialfordelingen ved hjælp af Poisson-fordelingen. De små tals lov siger, at en binomialfordeling med parametre 0 < p < 1 og n = 1, 2, ... kan approksimeres med en Poisson-fordeling med parameter n∙p, når n er stor, p er lille, og n∙p hverken er for stor eller for lille. De små tals lov anvendes ofte som et supplement til normalfordelingsapproksimationen til den binomiale fordeling (jf. de Moivre-Laplaces sætning).