Slutsten, den centralt og højest placerede sten i en muret bue eller hvælvingskonstruktion, ofte fremhævet i størrelse, form eller ved dekoration.