Slutseddel, dokument, som fastslår en handels hovedpunkter; se også skøde.