Slukkespole, elektrisk komponent, der anvendes i visse højspændingsnet til at begrænse fejlstrømmene ved kortslutning mellem en faseleder og jord. Slukkespolen danner sammen med kapaciteterne i nettet en svingningskreds, der ved nettets driftsfrekvens (50 Hz) giver en så stor impedans, at en lysbue i fejlstedet ikke kan opretholdes. Ydermere vil spændingen over fejlen vende så langsomt tilbage, at den ionisering af luften, som lysbuen medfører, er forsvundet. Derved afhælpes mange fejl, fx lynnedslag, som i nogle tilfælde ikke forårsager anden skade end at tænde lysbuen. Andre fejl kan forblive på nettet uden at genere elforsyningen til forbrugerne. De skal dog udbedres, inden der opstår nye fejl, idet der ellers vil kunne løbe store fejlstrømme mellem de to fejlsteder, så elforsyningen ikke kan opretholdes i området.