Slughalsfisk, Chiasmodontidae, familie af pigfinnefisk med 15 arter, der lever på nogle hundrede meters dybde i alle oceaner. Det er ca. 20 cm store rovfisk, hvis mavesæk kan udvides så meget, at de kan æde fisk større end dem selv. Nogle af arterne har lysorganer langs bugen.