Slotslov, egl. de løfter, en slotslensmand måtte afgive for at få befalingen over et kongeligt slot, men også betegnelse for selve magten over slottet. Slotsloven var et vigtigt politisk instrument pga. slottenes afgørende militære betydning. I middelalderlige valgkongedømmer som de nordiske kunne den regerende konge forsøge at omgå det frie kongevalg ved at udpege en efterfølger og aftvinge slotslensmænd det løfte, at slottet skulle åbnes for denne og ingen anden. Slotsloven blev et stridsspørgsmål i senmiddelalderen, bl.a. under Kalmarunionen, og i flere håndfæstninger måtte danske konger love, at rigsråderne efter kongens død skulle disponere over slottene, indtil en ny konge var valgt.