Slitunger, (af oldn. slittungar 'de pjaltede', afledn. af slitti 'noget sønderrevet'), norsk oprørsflok, der var kendt for sin usle mundering. Oprørerne trådte frem 1217 som et oprør fra neden efter forsoningen mellem bagler og birkebeiner, men også utilfredse baglerhøvdinge sluttede sig til flokken, som snart indgik i ribbungerne og delte skæbne med dem.