Slitage, (holl. slijtage, af slijten slide + -age endelse fra fransk), forringelse forårsaget ved slid på materiel, værktøj o.l.