Slimbakterier, Myxococcales, gramnegative, stavformede bakterier (0,6-0,9 μm×3-8 μm store), der lever af andre bakterier og svampe. De udskiller en række enzymer, og mange former også antibiotika, der dræber deres bytte. Slimbakterier har en karakteristisk livscyklus. Når de kommer i nærheden af fødeemner, bevæger de sig hen imod dem, altid på en fast overflade, og de fortærer deres bytte under udskillelse af et slimspor. I dette stadium bevæger cellerne sig ofte sværmende, men koordineret. Hos nogle arter samler de enkelte bakterier sig til en flercellet hob, der bevæger sig rytmisk under bølgedannelse. Når der ikke er mere føde tilbage, samles (aggregerer) slimbakterierne under dannelse af ofte farvede frugtlegemer. Sådanne frugtlegemer er meget hårdføre og kan tåle udtørring i op til ti år.