Slikkerstøbning, metode til formgivning af keramik, hvor der først fremstilles en støbeslikker, som er ler udrørt med vand til ca. 50% tørstofindhold. Støbeslikkeren hældes i en flerdelt gipsform, som er vandsugende og lader vand fordampe fra sin overflade. Efter en vis tid er der dannet en passende lagtykkelse af ler langs gipsformens inderside, hvorefter overskuddet af slikker hældes ud. Efter endnu nogen tid er leret så stift, at formen kan skilles, så det støbte kan tages ud, færdiggøres i "læderhård" tilstand, eftertørre og brændes.