Slik er et finkornet sediment med højt organisk indhold, aflejret i et tidevandsmiljø. Finsand er den dominerende mineralogiske bestanddel. Et stort indhold af vand- og iltbindende organisk materiale, overvejende ekskrementer fra vadens bløddyr, gør slikken blød, sort og ildelugtende.