Slide, (eng. noget, der glider på plads; slide (v.) glide, beslægtet med da. slæde), lysbillede; diapositiv.