Slesvig-holstensk møntvæsen, I byen Slesvig var der formentlig udmøntning fra senest 1100, indtil 1330'erne efter dansk møntfod og undertiden med angivelse af hertugens initialer eller titel. Indtil 1293 havde de holstenske grever møntretten i Hamburg. I Holsten fandt udmøntning først sted i sidste del af 1300-t. I kraft af Christian 1.s Ribeprivilegium 1460 blev der i Slesvig og Holsten slået mønt efter lybsk møntregning indtil 1864. Fra 1514 lod Frederik 1. præge mønt i Husum; siden oprettedes møntsteder bl.a. i Flensborg (1544), Glückstadt (1619) og Altona (1771). Hertugerne af Gottorp havde en stor udmøntning ca. 1590-1726, ligesom Hans d.y. af Slesvig-Holsten-Sønderborg var meget aktiv som møntherre omkring 1620. Efter Statsbankerotten 1813 fortsatte man i Slesvig-Holsten at regne med Hamburg-lybsk kurant, hvorfor mønterne i 1840'erne fik pålydende i både dansk mønt og kurant. Tre år efter 2. Slesvigske Krig i 1864 blev den preussiske møntfod indført i Slesvig-Holsten. Se også dansk møntvæsen, lybsk møntvæsen og tysk møntvæsen.