Slendro, indonesisk femtoneskala i princippet bestående af fem lige store intervaller. I praksis er der dog som regel en vis forskel på intervallernes størrelse.