Slavofil, (slavo- + gr. -fil), tilhænger af en retning, der ville holde vesterlandsk indflydelse borte fra russisk ånd og kultur.