Slangeskæg, Ophiopogon, planteslægt med ca. 55 arter i konvalfamilien, naturligt udbredt i Syd- og Østasien. Det er tueformede urter med kraftig jordstængel (rhizom) og linjeformede blade. Blomsterne er tretallige, omkringsædige, hvide eller violette og sidder i aks. Frugten revner ved modenhed, således at det enlige, blå, kødede frø blottes. Nogle arter, fx japansk slangeskæg (Ophiopogon japonicum), dyrkes som stueplanter.