Slangerod, dansk navn for planteslægten Aristolochia i familien Aristolochiaceae (slangerodfamilien).