Slangehovedfisk, Channidae, familie af pigfinnefisk fra tropisk Afrika og Asien med ca. 20 arter. Det er slanke rovfisk, der lever i ferskvand og kan blive godt 1 m. Pga. en særlig tyndhudet og blodkarrig del af gællehulen er slangehovedfisk i stand til at udnytte atmosfærisk ilt. De kan derfor leve i meget iltfattige småvande og vha. brystfinnerne vandre over korte afstande. Det er vigtige spisefisk.