Slagvolumen, i fysiologien og anatomien den mængde blod, som udpumpes fra hjertet under hvert pulsslag, hos mennesket ca. 80 ml, se hjerte (puls og minutvolumen).