Slagtoffer, takoffer, rituel handling i mange religioner; ofte beskrevet i GT, hvorved blod, fedt og indvolde af et dyr frembæres som offer til Jahve, mens resten fortæres som helligt måltid.