Slagtøjsinstrumenter, musikinstrumenter, hvor lyden frembringes ved bl.a. slag. I membranofoner frembringes lyden ved slag på eller gnidning af et udspændt skind (pauke, tromme), i idiofoner klinger hele instrumentet (xylofon, marimba, bækken, klokkespil). Læs mere i artiklerne om slagtøj og musikinstrumenter.