Slagregn, regndråber, som af vinden føres ind mod lodrette bygningsflader, der kan opfugtes eller gennemtrænges. I Danmark kommer slagregn mest fra sydvest og udgør årlig i det sydvestlige Jylland ca. 390 liter pr. m2 lodret flade, i Østdanmark ca. en tredjedel heraf.