En slæde er en maskindel, der kan bevæges i et plan bestemt af skinner; anvendes fx på en drejebænk.