Skyttegrav, feltbefæstningsanlæg, der er blevet brugt langt tilbage i tiden som beskyttede støttepunkter i en fremskridende belejring af en fæstning. Skyttegrave som forsvarsanlæg prægede især Vestfronten under 1. Verdenskrig. Under 2. Verdenskrig blev skyttegraven afløst af tomandsskyttehuller, der giver bedre beskyttelse og muligheder for at udnytte infanteriets våben.