Skytteforeninger, Danmarks første idrætsforeninger, dannet fra 1861 på initiativ af kaptajn Valdemar Mønster (1822-66), der var inspireret af de frivillige skyttekorps i England. Fra første færd havde foreningerne tætte bånd til staten, der nok ville opmuntre befolkningens forsvarsvilje, men ikke ønskede en egentlig folkevæbning. Skytteforeningerne blev snart indbyrdes splittede: Et stort mindretal med tilknytning til partiet Venstre ønskede at oprette korps med selvstændig militær betydning for derigennem at understrege befolkningens indflydelse på forsvarspolitikken. Under Estrups regering 1875-94 førte det til skærpet kontrol med foreningerne, og den civile fløj, der dyrkede skydning som idræt med et nationalt sigte, blev med tiden næsten enerådende. Se også Akademisk Skytteforening, Riffelbevægelsen, Danmark (idræt og sport), De Danske Skytteforeninger, DGI og skydesport.