Skyldtaksation, skyldvurdering, jordvurdering ud fra den afgift, skyld eller landgilde, som jordlejeren gav. Skyldtaksationen, der blev ansat i mark eller brøkdele heraf, kendes fra 1160'erne til 1300-t. på Sjælland. Vurderingen udtrykte oprindelig det besåede areal, konkret ved jordlejens størrelse, men blev snart blot en værdiansætning måske i forbindelse med, at den ca. 1200 blev brugt til ligning af ledingsskat. Det jyske og fynske sidestykke til skyldvurdering er guldvurdering. At jordlejen blev udgangspunkt for taksering af Sjællands jord, hænger formodentlig sammen med, at øen tidligt var mere præget af godsdrift end det vestlige Danmark.